Utasbiztosítás

Autóval vagy repülővel? Városnézés vagy tengerparti pihenés?
Egy jó utasbiztosítás utazásra szabott
védelmet biztosít.
Érdekel

Miért dönt jól, aki utasbiztosítást köt?

Legyen szó aktív sportolással vagy pihenéssel töltött utazásról, kevesekben merül fel, hogy egy ilyenkor bármilyen rossz dolog történhet. Pedig bárhol és bármikor közbejöhet valami, akár egy betegség, baleset, a poggyász elvesztése, az autó lerobbanása. Ilyen helyzetekre a tervezéskor ritkán gondolunk, holott egy megfelelő fedezettel rendelkező utasbiztosítás segítségünkre tud lenni ilyenkor is.

Mire terjedhet ki az utasbiztosítás?*

Útipoggyász ellopása, baleseti sérülése
Sürgősségi ellátás betegség vagy baleset miatt
Harmadik személynek okozott személyi sérülés és dologi kár térítése
Covid fedezet
Sport és szabadidős tevékenység esetén felmerülő balesetkor
Beépített útlemondás fedezet
* A tájékoztatás nem teljes körű. Az egyes szolgáltatások elérhetősége a választott biztosítási csomagtól függ. Kérjük, minden esetben olvassa el a termékismertetőt és a szerződési feltételeket.

Gyakran ismételt kérdések

Ha a Biztosított külföldi utazása során megbetegszik vagy balesetet szenved, a Biztosító a szükséges mértékben, de legfeljebb a Különös Feltételekben meghatározott összegig fedezi a kórházi ellátás, műtéti beavatkozás költségeit, valamint az orvosi és gondozási díjat, beleértve a Biztosítottat ellátó orvos által felírt gyógyszerészeti készítmények költségeit.
A Biztosító nem zárja ki a veszélyesnek nem tekinthető sport és rekreációs tevékenységeket, különös tekintettel a kerékpározás, futás, túrázás, vontatott tengeri banán, korong és siklóernyő, part közeli (20 kilométer) vitorlázás, továbbá vízisí, wakeboard, szörf, jetski, valamint rafting, kanyoning, és a 40 méternél nem mélyebbre merülő búvárkodás eseteit. Téli sportok alatt értjük a következőket: sí(lesiklás), sífutás, snowboard, egyéb hobbi szinten űzhető téli sport természetes, vagy e célra létrehozott minősített mesterséges pályán (műhó, műanyagpálya).
Műszaki meghibásodás esetén is a 24 órában hívható segélyhívószámot (+36 1 413 7947) kell felhívni.

Hogyan tovább?*

* Jelen tájékoztatás nem teljeskörű az igényfelmérésről, valamint az elektronikus úton történő szerződéskötésről, illetve a szolgáltatásra a szerződésre és a jogvita esetén alkalmazandó eljárásra vonatkozólag részletes tájékoztatást talál az OVB, illetve a biztosító távértékesítési tájékoztatójában.
Ügyféltájékoztató
Köszönjük, hogy az utasbiztosítása megkötéséhez az OVB Vermögensberatung Kft.-t (MNB regisztrációs szám: 206012405527, székhely: 1138 Budapest, Váci út 140. ,telefon: +36-1-231-0670, telefax: +36-1-231-0679, honlap: http://www.ovb.hu/) választotta.
A szükséges nyilatkozatok megtételét követően, a Mapfre Asistencia S.A. Magyarországi Fióktelepe által üzemeltetett elektronikus felületre továbblépve Ön utasbiztosítási szerződés megkötésére tehet ajánlatot.

Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy az utasbiztosítás közvetítése során társaságunk a Mapfre Asistencia S.A. Magyarországi Fióktelepe ügynökként jár el, versengő termékeket nem közvetít.A folyamat során társaságunk részéről biztosításközvetítőként a Schmidt Csaba EV EV (regisztrációs szám: 217061583306, székhely: 3356 Kompolt, Petőfi Sándor utca 3.), illetve a gazdálkodó szervezet keretén belül természetes személyként Schmidt Csaba (regisztrációs szám: 113062433430) vesz részt. Amennyiben Ön a vonatkozó linket mástól kapta, úgy itt azért nem az ő neve szerepel, mert Felügyeleti regisztrációja már nem aktív.

Az OVB valamint a tanácsadó adatait (tevékenységi engedélyét, a közvetítőről nyilvántartott adatok körét) a https://intezmenykereso.mnb.hu/ oldalon ellenőrizheti.

Annak érdekében, hogy a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseken alapuló tájékoztatási kötelezettségeinknek eleget tegyünk, felhívjuk szíves figyelmét a következőkre: A hivatkozott dokumentumokat a későbbiekben is megtalálja a nyomtatvany.ovb.hu oldalon.
Felhívjuk Tisztelt Ügyfelünk szíves figyelmét arra, hogy a felület használatára kizárólag abban az esetben van lehetősége, ha Ön hozzájárul a kizárólagos elektronikus ügyintézéshez.
Kérjük az elektronikus felület használatát megelőzően az alábbi jelölőnégyzetek kiválasztásával szíveskedjen nyilatkozni a következőkről:

A továbblépéshez kérjük, fogadja el a lenti nyilatkozatokat!
Igényfelmérési nyilatkozat: A közeljövőben külföldi vagy belföldi utazást tervezek, ezért utasbiztosítást szeretnék kötni. Tudomásul veszem, hogy igényeim részletes felmérése a biztosító oldalán a megfelelő módozatok kiválasztásával történik meg.
Nyilatkozat adatkezelési tájékoztatóról: Nyilatkozom, hogy a magyar nyelvű „OVB Adatkezelési Tájékoztató” dokumentum részemre elektronikus úton való hozzáféréssel átadásra került. Tájékoztatást kaptam arról, hogy a dokumentum rendelkezésemre bocsátott, illetve mindenkor aktuális szövege elektronikus formában elérhető a nyomtatvany.ovb.hu honlapon az „OVB Adatkezelési Tájékoztató” kategóriában, a dokumentum megfelelő időállapotú verziójának kiválasztásával. Az „OVB Adatkezelési Tájékoztató” tartalmát (ideértve különösen az adatkezelések jogalapját, célját, időtartamát, jogaimról szóló tájékoztatást stb.) megismertem és elfogadom. Nyilatkozom, hogy az általam a biztosítási ajánlat megtétele során önkéntesen rendelkezésre bocsátott adatok pontosságáért felelősséget vállalok. Hozzájárulok ahhoz, hogy az ajánlattétel során megadott adatokat a Mapfre Asistencia S.A. Magyarországi Fióktelepe az OVB Vermögensberatung Kft.-nek átadja és azokat az OVB és a megbízásából eljáró, közvetítői tevékenységet végző gazdálkodó szervezetek / természetes személyek az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezeljék.
Nyilatkozat ügyféltájékoztatóról: Nyilatkozom, hogy a magyar nyelvű „OVB Ügyféltájékoztató” című dokumentum részemre elektronikus úton való hozzáféréssel megfelelő időben átadásra került. Tájékoztatást kaptam arról, hogy a dokumentum rendelkezésemre bocsátott, illetve mindenkor aktuális szövege elektronikus formában elérhető a nyomtatvany.ovb.hu honlapon az „OVB Ügyféltájékoztató” kategóriában, az „Ügyféltájékoztató - Biztosításközvetítői” elnevezésű dokumentum megfelelő időállapotú verziójának kiválasztásával Az „OVB Ügyféltájékoztató” tartalmát megismertem és elfogadom. Nyilatkozom, hogy az „OVB Ügyféltájékoztató” tartalma számomra világos, pontos, közérthető, egyértelmű, nem félrevezető, tisztességes és részletes. Adatkezelési tájékoztatójában és Távértékesítési tájékoztatójában foglaltakat megismertem és elfogadom.
Nyilatkozat távértékesítési tájékoztatóról: Nyilatkozom, hogy a magyar nyelvű „Tájékoztató - Távértékesítés keretében közvetített utasbiztosítási szerződés megkötését megelőzően” elnevezésű dokumentum részemre elektronikus úton való hozzáféréssel átadásra került, annak tartalmát megismertem és elfogadom.
Nyilatkozat elektronikus ügyintézésről: A kizárólagos elektronikus ügyintézéshez hozzájárulok.
Partnerünk a
Ügyfeleink írták Tanácsadójáról
életbiztosítás | lakásbiztosítás | nyugdíjbiztosítás | egészség-, önsegélyező- és nyugdíjpénztárak | befektetések | pénzügyek | egyszerűen | jobban
Cookie deklaráció Cookie szabályzat