Utasbiztosítás

Védelem már napi 394 Forinttól
Ügyféltájékoztató
Köszönjük, hogy az utasbiztosítása megkötéséhez az OVB Vermögensberatung Kft.-t (MNB regisztrációs szám: 206012405527, székhely: 1138 Budapest, Váci út 140. ,telefon: +36-1-231-0670, telefax: +36-1-231-0679, honlap: http://www.ovb.hu/) választotta.
A szükséges nyilatkozatok megtételét követően, a Mapfre Asistencia S.A. Magyarországi Fióktelepe által üzemeltetett elektronikus felületre továbblépve Ön utasbiztosítási szerződés megkötésére tehet ajánlatot.

Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy az utasbiztosítás közvetítése során társaságunk a Mapfre Asistencia S.A. Magyarországi Fióktelepe ügynökként jár el, versengő termékeket nem közvetít.Annak érdekében, hogy a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseken alapuló tájékoztatási kötelezettségeinknek eleget tegyünk, felhívjuk szíves figyelmét a következőkre: A hivatkozott dokumentumokat a későbbiekben is megtalálja a nyomtatvany.ovb.hu oldalon.
Felhívjuk Tisztelt Ügyfelünk szíves figyelmét arra, hogy a felület használatára kizárólag abban az esetben van lehetősége, ha Ön hozzájárul a kizárólagos elektronikus ügyintézéshez.
Kérjük az elektronikus felület használatát megelőzően az alábbi jelölőnégyzetek kiválasztásával szíveskedjen nyilatkozni a következőkről:

A továbblépéshez kérjük, fogadja el a lenti nyilatkozatokat!
Igényfelmérési nyilatkozat: A közeljövőben külföldi vagy belföldi utazást tervezek, ezért utasbiztosítást szeretnék kötni. Tudomásul veszem, hogy igényeim részletes felmérése a biztosító oldalán a megfelelő módozatok kiválasztásával történik meg.
Nyilatkozat adatkezelési tájékoztatóról: Nyilatkozom, hogy a magyar nyelvű „OVB Adatkezelési Tájékoztató” dokumentum részemre elektronikus úton való hozzáféréssel átadásra került. Tájékoztatást kaptam arról, hogy a dokumentum rendelkezésemre bocsátott, illetve mindenkor aktuális szövege elektronikus formában elérhető a nyomtatvany.ovb.hu honlapon az „OVB Adatkezelési Tájékoztató” kategóriában, a dokumentum megfelelő időállapotú verziójának kiválasztásával. Az „OVB Adatkezelési Tájékoztató” tartalmát (ideértve különösen az adatkezelések jogalapját, célját, időtartamát, jogaimról szóló tájékoztatást stb.) megismertem és elfogadom. Nyilatkozom, hogy az általam a biztosítási ajánlat megtétele során önkéntesen rendelkezésre bocsátott adatok pontosságáért felelősséget vállalok. Hozzájárulok ahhoz, hogy az ajánlattétel során megadott adatokat a Mapfre Asistencia S.A. Magyarországi Fióktelepe az OVB Vermögensberatung Kft.-nek átadja és azokat az OVB és a megbízásából eljáró, közvetítői tevékenységet végző gazdálkodó szervezetek / természetes személyek az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezeljék.
Nyilatkozat ügyféltájékoztatóról: Nyilatkozom, hogy a magyar nyelvű „OVB Ügyféltájékoztató” című dokumentum részemre elektronikus úton való hozzáféréssel megfelelő időben átadásra került. Tájékoztatást kaptam arról, hogy a dokumentum rendelkezésemre bocsátott, illetve mindenkor aktuális szövege elektronikus formában elérhető a nyomtatvany.ovb.hu honlapon az „OVB Ügyféltájékoztató” kategóriában, az „Ügyféltájékoztató - Biztosításközvetítői” elnevezésű dokumentum megfelelő időállapotú verziójának kiválasztásával Az „OVB Ügyféltájékoztató” tartalmát megismertem és elfogadom. Nyilatkozom, hogy az „OVB Ügyféltájékoztató” tartalma számomra világos, pontos, közérthető, egyértelmű, nem félrevezető, tisztességes és részletes. Adatkezelési tájékoztatójában és Távértékesítési tájékoztatójában foglaltakat megismertem és elfogadom.
Nyilatkozat távértékesítési tájékoztatóról: Nyilatkozom, hogy a magyar nyelvű „Tájékoztató - Távértékesítés keretében közvetített utasbiztosítási szerződés megkötését megelőzően” elnevezésű dokumentum részemre elektronikus úton való hozzáféréssel átadásra került, annak tartalmát megismertem és elfogadom.
Nyilatkozat elektronikus ügyintézésről: A kizárólagos elektronikus ügyintézéshez hozzájárulok.
Partnerünk a
életbiztosítás | lakásbiztosítás | nyugdíjbiztosítás | egészség-, önsegélyező- és nyugdíjpénztárak | befektetések | pénzügyek | egyszerűen | jobban
Cookie deklaráció Cookie szabályzat